O „transgresji”

Pojęcie transgresja wywodzi się od łacińskiego „transgressio” i oznacza „przechodzenie, przejście”. Stąd też, w wolnym tłumaczeniu, transgresję rozumie się jako możliwość pokonywania własnych granic, barier, słabości – zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Umożliwia to odejście od prostego myślenia przyczynowo-skutkowego na rzecz myślenia abstrakcyjnego.

Nadając Stowarzyszeniu nazwę TRANSGRESJA chcemy podkreślić główną ideę przyświecającą ludziom, którzy je tworzą oraz kierunek podejmowanych przez nich działań.